Fisketurism

Fisketurism världen över visar att det på många platser har minskat trycket på det industriella fisket då fokusering på sportfisket i turistsammanhang har genererat större lönsamhet samtidigt som det bidragit till ökad fiskevård.

Så kallad Catch and Release gäller på alla våra resor, dvs att all fisk släpps tillbaka oskadd och lyfts med ytterst minimal tid ovanför vattenytan för att säkerställa fisken har tillräckligt med syre. Fisken vägs inte utan istället mäter man fisken med ett måttband medans fisken är i vattnet.

Förslag på fiskeresor i Oceanien