Villkor husbil - Australien

Föraren måste vara minst 21 år. Om föraren är över 75 år rekommenderas ett läkarintyg.
Deposition AUD250.

Internationellt körkort krävs. Kontakta Motormännen för mer information.